Chongqing Lijia Conference & Exhibition Co., Ltd

Add: 15A03 Diamond International Office Building,No.1 Haitong Road,Nanping,Chongqing
Post code: 400060
TEL:+86 23-86376088
FAX:+86 23-86376323

Wuhan Huajia Conference & Exhibition Co., Ltd
Add: B1 pavilion, Xincheng International Expo Center, 619 Yinwu Road, hanyang District, Wuhan, Hubei province
Post code: 430052
TEL:+86 27-86655088 extension 6601/6602-6611
FAX:+86 27-86655088 extension 6612

Chengdu Lijia Conference & Exhibition Co., Ltd
Add: Room 28-2, Building 2, Unit 6, 920 Shijicheng road, Gaoxin District, Chengdu, Sichuan province
Post code: 610040
TEL:+86 28-65573957
FAX:+86 28-65573958

E-mail: jichuang@cwmte.cn
Website:http://www.cwmte.com.cn

Registration deadline: March 6th ,2014